Geomembraan

Geomembraan

Kõrgtihedusega polüetüleenist (HDPE) valmistatud geomembraanid on keemiliselt väga vastupidavad ja praktiliselt vedelikke mitteläbilaskvad materjalid. Geomembraanid on kaasaegne ja efektiivne moodus reostuse vältimiseks ja/või peatamiseks. Pinnasesse paigaldatud geomembraanid moodustavad igasugusele reostusele läbimatu barjääri, mis peab igavesti vastu.

1430020501 - 1,0mm; 5,1 x 200jm

1430020502 - 1,5mm; 5,1 x 150jm